بخش پرسش‌های متداول مشتمل بر مواردی است که بیشتر توسط مخاطبان پرسیده شده است. در حال حاضر، پرسش‌های برای دسته‌های زیر منتشر شده و به مرور زمان تکمیل می‌شود:

  پرسش‌های مرتبط با مفاهیم ایران‌کد

  برای طرح پرسش‌های جدید از فرم زیر استفاده کنید. پاسخ مناسب به ای‌میل‌تان فرستاده می‌شود و در صورت تکرار توسط مخاطبان دیگر، یا اهمیت پرسش مزبور، پاسخ کامل در یکی از دسته‌ها منتشر می‌شود.