دوره کاربرد GS1 در خرده فروشی

اگر از باركدها برای ثبت فروش‌ها استفاده شود، تهيه آمار و نمودار لحظه‌ای فروش‌ها امكان‌پذير می شود. با تحليل فروش‌ها، همه‌ی طرفها اعم از توليدكننده، عمده‌فروش، مركز پخش، خرده‌فروش و غيره می توانند اطلاعات بسيار خوبی به دست آورده و برای بهبود امور از آنها استفاده كنند.

 با استفاده از این بارکدهاحقوق مشتری نيز رعايت شده و با ارائه فاكتور چاپی به مشتری، اطمينان لازم به وی داده خواهد شد كه داده‌ها و اطلاعات با دقت ثبت شده‌اند. دستگاه‌های دولتی و نظارتی نيز همواره به اطلاعات موردنياز خود برای كنترل‌های مربوطه دسترسی خواهند داشت.
همه اين مزايا با كمك باركدها به دست می آيد. اما اگر كالاها باركد نداشته باشند، يا باركدها كيفيت خوبی نداشته باشند، در صندوق فروشگاه به‌راحتی خوانده نشوند يا فروشگاه‌ها از اين فناوری استفاده نكنند، اشكالات زيادی در زنجيره تامين و فروش كالا به‌وجود می آيد و فرصت‏های ارزشمندی برای بهبود امور از دست خواهد رفت.با شرکت در این دوره صاحبان این صنعت و هایپرمارکت داران می توانند چگونگی استفاده از بارکدهای GS1 و راهکارها و استانداردهای GS1 در راستای نوين‌سازی و مكانيزه كردن فروشگاه‌های زنجيره‌ای را فرا گیرند.

نظرات