کارگاه های آموزشی

مرکز دانش (Knowlage center ) به منظور درک بهتر ذینفعان صنعت  از نحوه استفاده از استانداردها و راهکارهای GS1 در حوزه های مختلف از جمله خرده فروشی ، ردیابی، لجستیک، پوشاک، بهداشت و درمان  با رویکرد شبیه سازی کردن راه حل های Gs1  در صنایع فوق در خرداد ماه 1394 افتتاح گردیده است.

بازدید کنندگان مرکز دانش بالغ بر بیش از 100 شرکت بوده است که پس از ارزیابی از بازدیدکنندگان، تجهیزات موجود در مرکز دانش شامل(نرم افزار ها ، سخت افزارها، ماکت ها و غیره) که سازگار با استانداردهای GS1 برای شبیه سازی هر چه بهتر استانداردها و راهکارهای GS1 نقش آفرینی میکنند  باعث افزایش دانش و علاقمندی  پیوستن به جامعه بزرگ GS1 در  بازدیدکنندگان را افزایش داده است.

نظرات