نام دوره تاریخ شروع مدت دوره روزهای دوره مدرس دوره
word press 25 بهمن 40 ساعت دوشنبه و پنج شنبه آقای مهندس شاه حسینی
  آشنایی با استانداردهای GS1 در مدیریت زنجیره تامین در سطح بین المللی 30 بهمن 16 ساعت سه شنبه و چهارشنبه خانم دکتر یحیایی